ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 16 ก.พ. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256244,26428,975----------73,239
256154,11532,43760,77246,28347,02855,58760,95056,04836,30548,27046,95428,308573,057
256024,39037,53447,56751,87865,92253,04057,07730,93552,27664,61299,46654,186638,883
ยอดยกมาตั้งแต่ 25 พ.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2559   -1,285,179
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2559
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี