หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   18 ธ.ค. 2561 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   18 ธ.ค. 2561 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง ขอความร่วมมือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562   12 ธ.ค. 2561 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562   12 ธ.ค. 2561 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง การใช้แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนนเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ประจำปี พ.ศ.2562   12 ธ.ค. 2561 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป    30 พ.ย. 2561 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัย   27 พ.ย. 2561 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายงานผลแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนการยกร่างเทศบัญญัติลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.....   27 พ.ย. 2561 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   23 พ.ย. 2561 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และกำหนดวันประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ประจำปีงบประมาณ 2562   23 พ.ย. 2561 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป    23 พ.ย. 2561 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การขอรับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ ประจำปี 2562   21 พ.ย. 2561 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ : เรื่องการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ปี 2561   20 พ.ย. 2561 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2561   13 พ.ย. 2561 23
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559