หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ฉบับที่ 6 ประจำเดือนสิงหาคม 2561   21 ส.ค. 2561 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ : วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561   21 ส.ค. 2561 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การจัดพิธีทำบุญตักบาตร ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561   11 ส.ค. 2561 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)   20 ก.ค. 2561 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์และประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ฯ   20 ก.ค. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน   20 มิ.ย. 2561 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง การประชาสัมพัน์กองทุนยุติธรรมตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘   15 มิ.ย. 2561 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มิถุนายน 2561   15 มิ.ย. 2561 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 2   21 พ.ค. 2561 103
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง มาตรการป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จมน้ำเสียชีวิต   10 พ.ค. 2561 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงมีนาคม พ.ศ. 2561)   3 พ.ค. 2561 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง การใช้แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   3 พ.ค. 2561 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการ จัดซื้อรอกยกซากสำหรับส่วนชำแหละ พร้อมระบบราวแขวนและเก้บซากรวมโครงสร้างเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ พร้อมติดตั้ง (รายละเอียดแนบท้าย)   27 มี.ค. 2561 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการ จัดซื้อรอกยกและลดระดับสำหรับส่วนแทงคอ พร้อมระบบราวแขวนรวมโครงสร้างเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ พร้อมติดตั้ง (รายละเอียดแนบท้าย)   27 มี.ค. 2561 40
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559