หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน   20 มิ.ย. 2561 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง การประชาสัมพัน์กองทุนยุติธรรมตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘   15 มิ.ย. 2561 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มิถุนายน 2561   15 มิ.ย. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 2   21 พ.ค. 2561 78
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง มาตรการป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จมน้ำเสียชีวิต   10 พ.ค. 2561 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงมีนาคม พ.ศ. 2561)   3 พ.ค. 2561 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง การใช้แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   3 พ.ค. 2561 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการ จัดซื้อรอกยกซากสำหรับส่วนชำแหละ พร้อมระบบราวแขวนและเก้บซากรวมโครงสร้างเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ พร้อมติดตั้ง (รายละเอียดแนบท้าย)   27 มี.ค. 2561 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการ จัดซื้อรอกยกและลดระดับสำหรับส่วนแทงคอ พร้อมระบบราวแขวนรวมโครงสร้างเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ พร้อมติดตั้ง (รายละเอียดแนบท้าย)   27 มี.ค. 2561 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญชวนร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ   27 มี.ค. 2561 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 1   27 มี.ค. 2561 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9    20 มี.ค. 2561 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   19 มี.ค. 2561 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    15 มี.ค. 2561 39
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559