หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ปรับปรุงแท่นจำหน่ายเนื้อสัตว์ภายในตลาดสดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ทาสีภายนอกตลาดสดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จำนวน 1 หลัง หมู่ที่ 4 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคา   8 มิ.ย. 2561 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตั้งแต่ซอยท่างามรักถิ่น ๑ ถึงสะพานท่างาม จำนวน ๑ สาย หมู่ที่ ๒ ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   1 มิ.ย. 2561 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ปรับปรุงแท่นจำหน่ายเนื้อสัตว์ภายในตลาดสดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ทาสีภายนอกตลาดสดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จำนวน 1 หลัง หมู่ที่ 4 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin   23 พ.ค. 2561 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง โครงการ ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ปรับปรุงแท่นจำหน่ายเนื้อสัตว์ภายในตลาดสดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ทาสีภายนอกตลาดสดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จำนวน 1 หลัง หมู่ที่ 4 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก    23 พ.ค. 2561 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่าง TOR โครงการ ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ปรับปรุงแท่นจำหน่ายเนื้อสัตว์ภายในตลาดสดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ทาสีภายนอกตลาดสดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จำนวน 1 หลัง หมู่ที่ 4 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก    23 พ.ค. 2561 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตั้งแต่ซอยท่างามรักถิ่น ๑ ถึงสะพานท่างาม จำนวน ๑ สาย หมู่ที่ ๒ ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก งบประมาณโครงการ ๑๑๙,๑๐๐.๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   23 พ.ค. 2561 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่าง TOR โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตั้งแต่ซอยท่างามรักถิ่น ๑ ถึงสะพานท่างาม จำนวน ๑ สาย หมู่ที่ ๒ ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก    23 พ.ค. 2561 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้ออารหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์รสจืด ขนาด 200 ซีซี. (รายละเอียดแนบท้าย)   17 พ.ค. 2561 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวัดโบสถ์   16 พ.ค. 2561 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์   15 พ.ค. 2561 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออารหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์รสจืด ขนาด 200 ซีซี.   15 พ.ค. 2561 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ TOR โครงการจัดซื้ออารหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์รสจืด ขนาด 200 ซีซี.   15 พ.ค. 2561 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวัดโบสถ์   15 พ.ค. 2561 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์   15 พ.ค. 2561 9
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559