หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านนางทองย้อย ฉิมไหล หมู่ที่ 2 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียดตามแอกสารแนบ)   15 ก.พ. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังอาคาคเอนกประสงค์ชุมชนบ้านวังเจ็ก จากบ้านนางหอม ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 12 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รา   15 ก.พ. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านอาจารย์ศิริญา น่วมตาล หมู่ที่ 4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียดตามแอกสาร   11 ก.พ. 2562 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 บริเวณทางแยกบ้านนางเทียม น้อยกอ หมู่ที่ 7 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียดตามแอกสารแนบ)   11 ก.พ. 2562 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 11 ร้านชาลีคาร์แลนด์ เริ่มจากบริเวณทางแยกตรงไปบ้านมารดาของนายชัยยุทธ เอี่ยมภู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียดนแนบท้าย)   7 ก.พ. 2562 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 11 ร้านชาลีคาร์แลนด์ เริ่มจากบริเวณทางแยกตรงไปบ้านมารดาของนายชัยยุทธ เอี่ยมภู่    7 ก.พ. 2562 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 11 ร้านชาลีคาร์แลนด์ เริ่มจากบริเวณทางแยกตรงไปบ้านมารดาของนายชัยยุทธ เอี่ยมภู่   7 ก.พ. 2562 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังอาคารเอนกประสงค์ชุมชนบ้านวังเจ็กจากบ้านนางหอม ถึงคลองชลประทาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    31 ม.ค. 2562 18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังอาคารเอนกประสงค์ชุมชนบ้านวังเจ็กจากบ้านนางหอม ถึงคลองชลประทาน   31 ม.ค. 2562 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังอาคารเอนกประสงค์ชุมชนบ้านวังเจ็กจากบ้านนางหอม ถึงคลองชลประทาน   31 ม.ค. 2562 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านนางทองย้อย ฉิมไหล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   31 ม.ค. 2562 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านนางทองย้อย ฉิมไหล    31 ม.ค. 2562 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านนางทองย้อย ฉิมไหล    31 ม.ค. 2562 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างสหกรณ์การเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ ถึงถนนสายเทพประสิทธิ์   31 ม.ค. 2562 14
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559