หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง ยู เอช ที รสจืด ขนาด 200 ซีซี. (รายละเอียดแนบท้าย)   8 ต.ค. 2561 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่าง TOR โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง ยู เอช ที รสจืด ขนาด 200 ซีซี.    8 ต.ค. 2561 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   8 ต.ค. 2561 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ.2562    8 ต.ค. 2561 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียดแนบท้าย)   28 ก.ย. 2561 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมซอย 6 และซอย 4 พร้อมวางท่อระบายน้ำ    21 ก.ย. 2561 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง    20 ก.ย. 2561 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่าง TOR โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง    20 ก.ย. 2561 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมซอย 6 และซอย 4 พร้อมวางท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีคัดเลือก   12 ก.ย. 2561 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมซอย 6 และซอย 4 พร้อมวางท่อระบายน้ำ   12 ก.ย. 2561 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่างขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมซอย 6 และซอย 4 พร้อมวางท่อระบายน้ำ    12 ก.ย. 2561 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12 ก.ย. 2561 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ดับเบิ้ลแค็บ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   12 ก.ย. 2561 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่าง TOR โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   12 ก.ย. 2561 10
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559