หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ ราคากลางโครงการเดินสายไฟและอุปกรณ์,ติดตั้งร้อยสายไฟตามจุด,ระบบเมนรอกยกของ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ (รายละเอียดแนบท้าย)   29 พ.ย. 2561 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่าง TOR โครงการเดินสายไฟและอุปกรณ์,ติดตั้งร้อยสายไฟตามจุด,ระบบเมนรอกยกของ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลวัดโบสถ์   29 พ.ย. 2561 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรายงานผลแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนการยกร่างเทศบัญญัติลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.....   27 พ.ย. 2561 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   26 พ.ย. 2561 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่างTOR โครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   26 พ.ย. 2561 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค๊บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    23 พ.ย. 2561 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   14 พ.ย. 2561 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   14 พ.ย. 2561 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่างTOR โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   14 พ.ย. 2561 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาซื้อ โครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8 พ.ย. 2561 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง โครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ    8 พ.ย. 2561 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ (รายละเอียดแนบท้าย)   30 ต.ค. 2561 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่าง TOR โครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ (รายละเอียดแนบท้าย)   30 ต.ค. 2561 21
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ (รายละเอียดแนบท้าย)   30 ต.ค. 2561 15
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559