หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จำนวน 1 หลัง หมู่ที่ 4 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว   17 ส.ค. 2561 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาพักสัตว์ ค.ส.ล. ชั้นเดียว พร้อมบ่อบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว   17 ส.ค. 2561 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมรถยต์ ตักหน้าขุดหลัง (JCB) (รายละเอียดแนบท้าย)   10 ส.ค. 2561 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการถ่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 305.00 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,193.00 ตารางเมตร และส่วนขยายหูช้าง รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 28   9 ส.ค. 2561 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง โครงการถ่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 305.00 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,193.00 ตารางเมตร และส่วนขยายหูช้าง รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 282 ท่อน แ   9 ส.ค. 2561 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่าง TOR โครงการถ่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 305.00 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,193.00 ตารางเมตร และส่วนขยายหูช้าง รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 282 ท่อน แ   9 ส.ค. 2561 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6 ส.ค. 2561 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาพักสัตว์ ค.ส.ล. ชั้นเดียว พร้อมบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 หลัง หมู่ที่ 4 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2 ส.ค. 2561 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จำนวน 1 หลัง หมู่ที่ 4 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    2 ส.ค. 2561 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ (รายละเอียดแนบท้าย)   2 ส.ค. 2561 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่าง TOR โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ (รายละเอียดแนบท้าย)   2 ส.ค. 2561 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารพักสัตว์ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   2 ส.ค. 2561 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างอาคารพักสัตว์ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   2 ส.ค. 2561 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องเก็บวัสดุงานป้องกัน เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ (รายละเอียดแนบท้าย)   24 ก.ค. 2561 19
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559