ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 พ.ย. 2561 ]

  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559