หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ร่วมฝึกป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ [ 22 มี.ค. 2562 ]  
อ่าน: 20
 


 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดอบรมโครงการอบรมและเพิ่มทักษะพนักงานดับเพลิง สมาชิกอปพร. และผู้สนับสนุนการปฏิบัติงาน [ 20 มี.ค. 2562 ]  
อ่าน: 36
 
 
     


 
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องใน \"วันท้องถิ่นไทย\" ประจำปี 2562 [ 18 มี.ค. 2562 ]  
อ่าน: 41
 


 
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]  
อ่าน: 50
 
 
     


 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการอบรมให้ความรู้และตรวจแนะนำการใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาล ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ [ 1 มี.ค. 2562 ]  
อ่าน: 54
 


 
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ ร่วมเป็นประธานเปิด “โครงการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ” ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ 1 [ 25 ก.พ. 2562 ]  
อ่าน: 53
 
 
     


 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จัดอบรม “โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ปลอดภัยไร้เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” [ 25 ก.พ. 2562 ]  
อ่าน: 46
 


 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์) [ 25 ก.พ. 2562 ]  
อ่าน: 41
 
 
     


 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2562 [ 25 ก.พ. 2562 ]  
อ่าน: 33
 


 
เจ้าหน้าที่กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ออกให้บริการชำระภาษีฯ นอกสถานที่ ณ ชุมชนวัดปากสระพัฒนา [ 7 ก.พ. 2562 ]  
อ่าน: 72
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559