นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ มอบ \"เก้าอี้สุขาพาสุข\" ช่วยผู้พิการและผู้สูงอายุ  
 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ พร้อมด้วยนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ได้เดินทางไปส่งมอบ \"เก้าอี้สุขาพาสุข\" แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพในด้านการขับถ่าย จะได้รับความสะดวกตลอดจนส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดย \"เก้าอี้สุขาพาสุข\" ได้รับส่งมอบมาจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก โดยโครงการ \"เก้าอี้สุขาพาสุข\" เป็นความคิดริเริ่มของนายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ พร้อมครอบครัว ผู้ก่อตั้งโครงการ โดยมีเป้าหมาย เพื่่อน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ฯ และเพื่อผู้พิการทางขาทุกเพศ ทุกวัยและผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขมากขึ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 พ.ค. 2561 เวลา 12.57 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 104 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559