กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จัดทำโครงการสองมือรวมพลังใส่ใจสิ่งแวดล้อม  
 

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข คณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จัดทำโครงการสองมือรวมพลังใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยวัตถุประสงค์ เพื่อลดปริมาณขยะให้น้อยลง และปลูกฝังให้เด็กมีวินัยในการทิ้งขยะและการปฏิบัติตนในการรักษาความสะอาด และให้เด็กมีจิตสำนึกในการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษจากขยะที่มีต่อเด็กและลดภาวะโรคติดต่อต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะ จึงได้เชิญชวนให้ ช่วยจัดทำ \"ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน\" เพื่อหมักเป็นปุ๋ยภายในบ้านและนำหลักการ 3Rs หรือ 3ช : Reduce (ใช้น้อย) Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการขยะต้นทางตามชุมชน และบ้านเรือน ต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 พ.ค. 2561 เวลา 08.52 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 154 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559