เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ปลูกต้นไม้ตามโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ \"จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ\"  
 

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลวัดโบสถ์ ร่วมกันปลูกต้นไม้ตามโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ \"จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ\" เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และเพื่อสร้างจิตสำนึกของทุกภาคส่วน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ แหล่งน้ำ ร่วมกันฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาป่าไม้เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญของชาติ

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 13.06 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 165 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559