หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน LTC ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7 แห่ง  
 

วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอวัดโบสถ์ นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน LTC ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7 แห่ง พร้อมด้วย นักวิชาการสุขาภิบาล และหัวหน้าฝ่ายปกครอง ร่วมงานดังกล่าว โดยเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน LTC ดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน และทางอำเภอวัดโบสถ์ได้มีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเวทีถอดบทเรียนการดำเนินงานทุกปี เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนการดูแลผู้สูงอายุแต่ละพื้นที่ที่มีความต่างได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ก.ย. 2561 เวลา 15.23 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 70 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559