นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการชุมชนร่วมใจแก้ไขปัญหาขยะภายใต้ธรรมนูญสุขภาพ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์  
 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการชุมชนร่วมใจแก้ไขปัญหาขยะภายใต้ธรรมนูญสุขภาพ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้เกียรติในการให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ประโยชน์เกี่ยวกับการคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิดและสามารถทำปุ๋ยหมักชีวภาพได้ เพื่อลดปริมาณการผลิตและกำจัดขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดให้ถูกหลักและเพื่อลดปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นตัวแทนชุมชน ตัวแทนของหน่วยงานต่างๆในเขตเทศบาล เพื่อเป็นแกนนำในการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 พ.ย. 2561 เวลา 11.07 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 52 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559