นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ รับมอบโล่ ตลาดสดติดดาว จากกรมการค้าภายใน  
 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00 น. นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ นางจันทร์เพ็ญ บุญยะรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสุขาภิบาล รับมอบโล่ ตลาดสดติดดาว จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยตลาดสดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ได้ผ่านการตรวจประเมินทั้งด้านสุขาภิบาล ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ราคาที่เป็นธรรม และด้านคุณภาพของสิ้ค้าที่จำหน่ายในตลาดสดเทศบาล ว่าเป็นตลาดสดที่มีมาตรฐานและมีความปลอดภัย

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 พ.ย. 2561 เวลา 11.25 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 90 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559