หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการอบรมให้ความรู้และตรวจแนะนำการใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาล ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์  
 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการอบรมให้ความรู้และตรวจแนะนำการใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาล โดยมีนางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายปกครอง โดยมีวิทยากร จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมโครงการอบรมให้ความรู้และตรวจแนะนำการใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาลในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรือนและหลักการทำงานของไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าได้ และให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีปลอดภัย ต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 มี.ค. 2562 เวลา 11.00 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 111 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559